MaxiZone

Opbygning af Zonematerialet

Zone-materialet er et moderne bibelcentreret og tidløst undervisningsprogram, der fås i fire alderstilpassede serier: MikroZone til børn under 3 år, MiniZone til børn fra 3-6+ år, MidiZone til børn fra 6-10+ år og MaxiZone til børn fra 10-13+ år. I øjeblikket dækker materialet tre sæt med hver 12 lektioner inden for hver af de fire alderstrin.

Let at tilrettelægge 

Materialet tager hensyn til børns forskellige indlæringsvaner og kommer med illustrerede og brugervenlige lederhæfter, som gør det let at tilrettelægge undervisningen i børneklubben, søndagsskolen eller teenagegruppen. Der kan også fås en audio-cd med historier og en cd-rom med hjælpematerialer til de enkelte sæt.

Børn er ikke ens 

Gud skabte ikke en bestemt type person for derefter at klone resten fra denne prototype. Han velsignede os med forskellige personligheder. Derfor skal vi prøve at undervise på en måde, der tager hensyn til den enkeltes forskelligheder.

Nogle kan lide at tale - men alle har brug for at blive motiveret.

Nogle kan lide at lytte - men alle har brug for at kende til Bibelens sandheder.

Nogle kan lide bevægelse - men alle har brug for at øve sig.

Nogle kan lide at eksperimentere - men alle har brug for at afprøve sandheden.

Alle lærer ikke på samme måde, men alle kan lære noget fra den samme lektion.

Ved at benytte en kombination af, hvad der er nødvendigt at gøre og hvad børnene kan lide at gøre, følger dette undervisningsprogram en 4-trins plan.

 • Opvarmer: En emnebaseret aktivitet for de børn, der kommer tidligt, eller til at bruge, mens man falder til ro.
 • Trin 1 - Kom godt i gang: En kort aktivitet, ofte med tilhørende samtale, for at motivere børnene til at rette opmærksomheden på emnet.
 • Trin 2 - Bibelens ord: Kreative måder at fortælle eller læse Bibelen på, fulgt op af vigtige spørgsmål for at tjekke, at børnene har forstået, hvad der er blevet fortalt.
 • Trin 3 - Lev det ud: En række aktiviteter, man kan bruge i forbindelse med emnet. Brug dem alle, eller udvælg dem som passer bedst til dine børn og faciliteter.
 • Trin 4 - Saml trådene: Afslutning, som hjælper børnene til at give respons på emnet. Dette trin kan bl.a. indeholde bøn.

 

Eksempler på Zone-materiale - klik og download:

MikroZone 05W side 8-9

MiniZone Lederguide 05W side 8-12

MiniZone Krea 05W side 3-4

MidiZone Lederguide 05W side 8-12

MidiZone Blå 05W side 2-5

MidiZone Guld 05W side 2-5

MidiZone Krea 05W side 3-6

MaxiZone Lederguide 05W side 8-12

MaxiZone rød 1 05W (alle sider)

MaxiZone grøn 05W side 1-4

 

Vejledning til køb

Hvis du har problemer med at finde ud af, hvad og hvor meget materiale du skal købe ind til din børnegruppe, kommer her tre eksempler, som kan hjælpe dig. Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os og få råd og vejledning til købet.

Eksempel 1:

I børneklubben Spiloppen kommer der gennemsnitligt 10 børn, men gruppen består reelt af ca. 15 børn i alderen 3 til 12 år. Til et typisk børnemøde kommer der 4-6 børn i alderen 3-6 år og 4-6 børn i alderen 6-10 år og ind imellem dukker der også et par stykker op, som er over 10 år. Der er normalt 2-3 børnemedarbejdere til stede ved et børnemøde, og børnene deles op i 2-3 aldersopdelte grupper. Opdelingen er afhængig af fremmødet og antallet af medarbejdere den konkrete dag.

Hvad skal Spiloppen købe for at basere børnemøderne på Zone-materialet i en sæson?

Til den yngste børnegruppe (3-6+ år) anbefales det at bruge MiniZone:

 • 1 lederguide
 • 6 MiniZone Krea, hvis man ønsker at benytte sig af de aktiviteter, som tager udgangspunkt i dette hæfte.
 • 1 Audio-cd / cd-rom, hvis man ønsker at afspille historierne for børnene, eller hvis man ønsker at benytte sig af memotekster, rim og øvrige materialer.

Til den mellemste børnegruppe (6-10+ år) anbefales det at bruge MidiZone:

 • 1 lederguide
 • 6 MidiZone Blå eller Guld aktivitetsark. Arkene er målrettet hhv. de 6-8-årige og de 8-10-årige. Øverst på siden kan du se eksempler på sværhedsgraden, så du kan vurdere, hvilken serie som passer bedst til din gruppe. Man kan også sagtens bruge begge ark i samme gruppe, selv om der kun er en medarbejder tilknyttet.
 • 6 MidiZone Krea, hvis man ønsker at benytte sig af de aktiviteter, som tager udgangspunkt i dette hæfte.
 • 1 Audio-cd / cd-rom, hvis man ønsker at afspille historierne for børnene, eller hvis man ønsker at benytte sig af memotekster, rim og øvrige materialer.

Til den ældste børnegruppe (10-13+ år) anbefales det normalt at bruge MaxiZone, men da der ikke altid er børn på den alder i børneklubben Spiloppen, er anbefalingen i dette tilfælde at lade dem følge undervisningen i den mellemste børnegruppe. Køb evt. et par MidiZone Guld aktivitetsark og del den mellemste børnegruppe op, når aktivitetsarkene tages frem.

Eksempel 2:

I Bykirkens søndagsskole kommer der mellem 6 og 15 børn i alderen 2-14 år. Det er dog i sjældne tilfælde, at der er så mange som 15 - oftest er der omkring 7-8 børn til stede. Det er aldrig til at sige, om der er flest små eller flest store børn, men der er overvejende flest i aldersgruppen 4-8 år. Der er som regel to medarbejdere, som har ansvar for børnene i 1-1½ time, men det hænder, at en enkelt medarbejder må klare undervisningen med hjælp fra et par forældre, som ikke har haft mulighed for at forberede sig.

Hvad skal Bykirken købe for at basere børnemøderne på Zone-materialet i en sæson?

Til den yngste børnegruppe (3-6+ år) anbefales det at bruge MiniZone:

 • 1 lederguide
 • 8 MiniZone Krea, hvis man ønsker at benytte sig af de aktiviteter, som tager udgangspunkt i dette hæfte. Her kan forældrene sagtens hjælpe til med at klippe og klistre, selv om de ikke kender materialet på forhånd.
 • 1 Audio-cd / cd-rom, hvis man ønsker at afspille historierne for børnene, eller hvis man ønsker at benytte sig af memotekster, rim og øvrige materialer.

Til den mellemste børnegruppe (6-10+ år) anbefales det at bruge MidiZone:

 • 1 lederguide
 • 6 MidiZone Blå eller Guld aktivitetsark. Arkene er målrettet hhv. de 6-8-årige og de 8-10-årige. Øverst på siden kan du se eksempler på sværhedsgraden, så du kan vurdere, hvilken serie som passer bedst til din gruppe. Man kan også sagtens bruge begge ark i samme gruppe, selv om der kun er en medarbejder tilknyttet.
 • 6 MidiZone Krea, hvis man ønsker at benytte sig af de aktiviteter, som tager udgangspunkt i dette hæfte.
 • 1 Audio-cd / cd-rom, hvis man ønsker at afspille historierne for børnene, eller hvis man ønsker at benytte sig af memotekster, rim og øvrige materialer.

Til den ældste børnegruppe (10-13+ år) anbefales det normalt at bruge MaxiZone, men da der ikke altid er børn på den alder Bykirkens søndagsskole, er anbefalingen i dette tilfælde enten at lade dem følge undervisningen i den mellemste børnegruppe eller at engagere de ældste i denne gruppe i undervisningen eller i aktiviteterne for de to andre grupper.

Eksempel 3:

Skallebølle Kirkes børneklub består af 30 børn i alderen 6-14 år. En almindelig torsdag eftermiddag kommer der som regel omkring 20 børn i alderen 6-10 år og 10 børn i alderen 10-13 år. Der er 7 medarbejdere tilknyttet i en turnusordning, så der altid er 5 voksne til stede ved et børnemøde.

Hvad skal Skallebølle Kirke købe for at basere børnemøderne på Zone-materialet i en sæson?

Til den yngste børnegruppe (6-10+ år) anbefales det at bruge MidiZone:

 • 1 lederguide
 • 20 MidiZone Blå eller Guld aktivitetsark. Arkene er målrettet hhv. de 6-8-årige og de 8-10-årige. Øverst på siden kan du se eksempler på sværhedsgraden, så du kan vurdere, hvilken serie som passer bedst til din gruppe. I dette tilfælde, hvor der gruppen er relativt stor og der er medarbejdere nok, kan det også være aktuelt at dele gruppen op i to efter alder. Hvis man vælger denne variant, købes der et sæt MidiZone Blå til den yngste gruppe og et sæt MidiZone Guld til den ældste gruppe - antallet afpasses efter aldersgruppernes størrelse.
 • 20 MidiZone Krea, hvis man ønsker at benytte sig af de aktiviteter, som tager udgangspunkt i dette hæfte.
 • 1 Audio-cd / cd-rom, hvis man ønsker at afspille historierne for børnene, eller hvis man ønsker at benytte sig af memotekster, rim og øvrige materialer.

Til den ældste børnegruppe (10-13+ år) anbefales det at bruge MaxiZone:

 • 1 lederguide
 • 10 MaxiZone Grøn aktivitetsark eller MaxiZone Rød blade. Arkene er målrettet de 10-11-årige og bladene 11-13-årige. Øverst på siden kan du se eksempler på sværhedsgraden, så du kan vurdere, hvilken serie som passer bedst til din gruppe. Bladene har karakter af teenage-magasiner, og passer godt til en gruppe, hvor der er flest børn i begyndende pubertet.
 • 1 Audio-cd / cd-rom, hvis man ønsker at benytte sig af lydklippene, eller hvis man ønsker at benytte sig af memotekster, rim og øvrige materialer.

børnezone.dk, Rosenlunden 17, 5000 Odense C - info@boernezone.dk - 2876 4292

Webshop fra e-hjemmeside.dk